Ubezpieczenie domu i majątku

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie domu i majątku?

Dom, czy mieszkanie przeważnie jest głównym składnikiem naszego majątku, dlatego warto je ubezpieczyć.

Ochrona może obejmować m.in.:

  • zdarzenia losowe: pożar, uderzenie pioruna, powódź, huragan, grad, lawinę, deszcz nawalny, zalanie, upadek drzewa i inne,
  • kradzież z włamaniem i rabunkiem,
  • przepięcie,
  • dewastację,
  • przedmioty szklane od stłuczenia.

Zakres może zostać rozszerzony o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, assistance domowy, NNW oraz ubezpieczenie mienia ruchomego. Ubezpieczeniem domu i majątku mogą być objęte także domy w budowie.

Proponujemy ubezpieczenia domu i majątku od ryzyk nazwanych, bądź na zasadzie all risk (obejmuje ona swoim zakresem wszystko oprócz wyłączeń).

W związku z tym, że oferta ubezpieczeń mieszkań i domów oraz ruchomości domowych jest tak szeroka, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując ofertę do jego oczekiwań.

Miasta, dla mieszkańców których oferujemy ubezpieczenia domu i majątku

  • Chrzanów
  • Jaworzno
  • Trzebinia
  • Libiąż

Nasza oferta zawiera również ubezpieczenie samochodu, na życie, turystyczne oraz firmy.